Brieven percentages Werkhervattingskas 2019

Eind november heeft de Belastingdienst de brieven Werkhervattingskas 2019 naar werkgevers verstuurd. In de brieven staan de percentages vermeld voor de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk). Deze percentages zijn nodig voor de aangiften Loonheffingen 2019.
Alleen werkgevers ontvangen deze brief. Verzorgt u de salarisadministratie voor uw cliënt, vraag dan naar deze brief.
Bron: Forum Salaris 30-11-2018

Terug

Wat is SSO

Wat is SSO

Sdu Salaris Office (SSO) is een pakket bestemd voor relatief kleinere tot middelgrote salarisadministraties bij kantoren en werkgevers.

Gebruikers noemen SSO:

  • betaalbaar,
  • heeft zeer goede helpdesk,
  • volledig,
  • betrouwbaar,
  • eenvoudig te installeren,
  • eenvoudig in gebruik met een logische opzet,
  • goed koppelbaar met boekhoudprogramma's 
  • professionele en complete outputdocumenten.

De ervaringen van honderden gebruikers zijn en worden verwerkt in het programma waardoor een zeer robuust en gebruiksvriendelijk programma is ontstaan.

Nieuw: Het is mogelijk de loonaangifte via SSO Loonaangifte Service te doen. Hierbij is geen eigen PKIoverheid-certificaat voor Digipoort nodig!