Specificaties SSO

Verschillende arbeidsverhoudingen

 • Standaard werknemer
 • Werknemers met vakantiebonnen 
 • Binnenlandse artiest/beroepssporter
 • Buitenlandse artiest/beroepssporter
 • Buitenlandse artiestengezelschap/sportploeg
 • Thuiswerker

Verschillende regelingen en berekeningen zijn ondersteund

 • Loontijdvakken: maand, 4 weken, week en dag
 • Witte en groene tabel
 • Vaste, eenmalige en bijzondere heffingen
 • Voordeelregel
 • Anonieme en tijdelijke werknemers
 • Studenten- en scholierenregeling
 • Spaarloon- en levensloopregeling
 • Vakantiegeld
 • 30%-regeling
 • Alle herleidingsregels
 • Alle afdrachtverminderingen en eindheffingen
 • Werkkostenregeling

Overige specificaties

 • Online ondersteuning en updating van CAO-fondsen en pensioenfondsen (2014)
 • XML Auditfile (2014)
 • Bij overname van een administratie kunnen werkgever- en werknemergegevens geïmporteerd worden uit een digitale loonaangifte-bestand.
 • De mogelijkheid om berekeningen met afwijkende grondslag te definiëren.
 • De gegevens op de heffingenschermen worden direct met de VCR (voortschrijdend
  cumulatief rekenen) berekend.
 • Geboekte werknemergegevens, heffingsgegevens, afdrachtverminderingen en
  eindheffingen kunnen hersteld of teruggeboekt worden. Automatisch genereren
  van correctie loonaangiften.
 • Proforma berekeningen op brutoloon, nettoloon of werkgeverslasten.
 • Netto/bruto berekeningen mogelijk met aparte Netto-Bruto-Netto programma (niet in Demo-versie).
 • Zelf sociale fondsen definiëren.
 • Loonstrook met werkgeverslasten aanmaken mogelijk om inzicht te krijgen in de totale lasten.
 • Verschillende rekeningnummers te definiëren. 
 • Uitbetalen volgens SEPA (IBAN BIC).
 • 'IBAN BIC Service': via CSV (comma separated values) bestand van alle ingevoerde werknemers + rekeningnummers via IBAN BIC MultiChecker op www.ibanbicservice.nl de IBAN en BIC toevoegen en via menuoptie 'IBAN en BIC inlezen' inlezen in SSO.
 • Uren/dagenregistratie met diverse vervaltermijnen.