Updates 2014

Nieuwe update SSO-2014.06

Hieronder kunt u de update SSO2014.06 downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2014.06 vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Download update SSO-2014.06

Update SSO2014.06 Install (geplaatst op 15-07-2016)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2014.01 al heeft geïnstalleerd.

LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2014.06:

 • De verwerking van ontvangstbevestigingen van loonaangiften afkomstig uit Digipoort is gecorrigeerd.
   

Gewijzigd in SSO 2014.05:

 • Het is mogelijk om retourberichten van loonaangiften/eerstedagsmeldingen van de SSO Server te ontvangen. De aanpassing houdt verband met de overgang naar Digipoort op de SSO Server zelf.

Gewijzigd in SSO 2014.04:

 • Het is mogelijk om jaarloonopgaven 2014 aan te maken en te versturen naar de Belastingdienst.
  LET OP: u hoeft de jaarloonopgaaf alleen te versturen als u een verzoek van de Belastingdienst heeft ontvangen om de jaarloonopgaaf 2014 in te dienen. De jaarloonopgaven 2014 staan los van het doen van aangifte loonheffingen over 2014. U moet correcties op uw aangiften over 2014 gewoon blijven indienen.
 • Werkwijze Jaarloonopgaaf 2014:
  1. Selecteer in de Digitale Loonaangifte via het menu "Extra" de optie "Toevoegen jaarloonopgaaf".
  2. Selecteer de werkgever waarvoor u een jaarloonopgaaf aan wilt maken en klik op "OK".
  3. Akkoordeer de jaarloonopgaaf via de "Bekijken" knop en vervolgens "Akkoord".
  4. Herhaal de stappen 1, 2 en 3 om jaarloonopgaven aan te maken voor meerdere werkgevers.
  5. Druk op de knop "Ontvangen en versturen" om de geakkoordeerde jaarloonopgaven te versturen.
  6. Zoals gebruikelijk is bij digitale loonaangiften ontvangt u voor elke verstuurde jaarloonopgaaf een ontvangstbevestiging. Hiervoor drukt u op de knop "Ontvangen".

Gewijzigd in SSO 2014.03:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.
  Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:
  • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Overig.
  • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
  • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
  • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
  • Druk op "OK" bij deze melding.

Gewijzigd in SSO 2014.02B:

 • Het opbouwen en opnemen van reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim is mogelijk gemaakt voor sectorcode 52. In de Werkgevergegevens- en Werknemersgegevens-schermen is een nieuw tabblad voor de reserveringen toegevoegd. Op het Heffingsgegevens-scherm zijn in kolom 3 de opname looncomponenten toegevoegd. De opbouw en opname van deze reserveringen wordt op de loonstrook getoond.
 • Het overgangsrecht voor WAO-premievrijstelling is in uitzonderingssituaties ook mogelijk als de werknemer binnen het huidige boekjaar in dienst gekomen is. Op de datum in dienst wordt niet meer gecontroleerd.
 • Het genereren van de digitale loonaangifte is aangepast. In sommige gevallen werd de loonaangifte onterecht vanwege dubbele risicopremiegroepen afgekeurd. 

Gewijzigd in SSO 2014.02A:

 • Het in het loontijdvak opgebouwde vakantiegeld wordt naast het cumulatieve vakantiegeld op de loonstrook getoond.
 • Het “Herstel sociale fondsen”-scherm is aangepast. Het percentage werd niet altijd correct overgenomen. 

Gewijzigd in SSO 2014.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2014 aangepast.
 • De premiekorting voor jongere werknemer is per 01-07-2014 ingevoerd. In het Werknemergegevens-scherm op tabblad Afdrachtverminderingen is een nieuw veld voor de premiekorting ‘Jongere werknemer’ toegevoegd. Voor werknemers waarop u deze premiekorting mag toepassen vinkt u deze premiekorting aan. Het bedrag wordt tijdens het boeken automatisch berekend.
 • Voor de werknemers met een studentenregeling is het berekenen van de franchise en het maximum voor de sociale fondsen hersteld.
 • In de Digitale Loonaangifte blijft de focus op de laatst geselecteerde aangifte.

Download update NBN2014.02

Hieronder kunt u de update NBN2014.02 downloaden. Voor de installatie dient u Netto-bruto-netto af te sluiten.

Update NBN2014.02 Install (geplaatst op 01-07-2014)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2014.01 al heeft geïnstalleerd.

Gewijzigd in NBN 2014.04:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2014 aangepast.

Gewijzigd in SSO-2014.01F

 • Het berekenen van bijzondere beloningen bij Syntrus Achmea aangevers is hersteld.
  LET OP: Als u het vakantiegeld met SSO2014.01E versie heeft uitbetaald dan dient u te controleren dat de inhoudingen correct berekend zijn.

Gewijzigd in SSO 2014.01E:

 • Als werknemers een andere sectorcode/risicopremiegroep combinatie hebben dan de werkgever dan kan het percentage Wgf(WW)/sectorpremie onterecht via de ‘Toepassen op alle werknemers’-knop vanuit de werkgevergegevens overgenomen zijn. Het toegepaste percentage wordt gecontroleerd en zo mogelijk worden er automatisch herstelboekingen klaargezet.
  In de volgende situaties kunnen de herstelboekingen niet automatisch klaargezet worden:
  • werknemer is uit dienst;
  • werknemer heeft correcties na huidig boekjaar;
  • bij de werknemer zijn meerdere sectorcodes/risicopremiegroepen toegepast.
 • Het aanpassen van het opgebouwde vakantiegeld is hersteld.
 • Bij samengevoegde loonstroken werd soms de inhouding LB/PH twee keer getoond. Dit is hersteld.

Gewijzigd in SSO 2014.01D:

 • Het versturen van Syntrus Achmea pensioenaangiften is aangepast. Namen en adressen met diakrieten zijn nu toegestaan.
 • Het journaalpostenoverzicht is aangepast:
  • als u eigen grootboekrekeningnummers hebt ingevoerd, dan wordt de totaaltelling op basis van deze gegevens getoond;
  • als u geen grootboekrekeningnummers hebt ingevoerd, dan wordt de totaaltelling door het programma bepaald;
  • als u eigen grootboekrekeningnummers hebt en de totaaltelling van het programma wilt bekijken, dan kunt u het ‘Zonder rek.schema’-veld aanvinken.
 • Voor Digitale Loonaangifte en Syntrus Achmea pensioenaangifte zijn extra controles toegevoegd. Het betreft nieuwe condities die nu nog niet tot afkeuring leiden.

Gewijzigd in SSO-2014.01C

 • Het berekenen van de premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex is aangepast.
  LET OP !! In sommige gevallen worden er automatisch herstelboekingen aangemaakt. U krijgt een melding in beeld bij welke werknemers dit heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk dat u deze werknemers niet terugboekt, anders gaan de correcties verloren.
 • In het ‘Loonstroken’-scherm is een nieuw optie ‘Zonder herstelde loonstroken’ toegevoegd. Mochten herstelboekingen alleen betrekking hebben gehad op werkgeverslasten, dan kunt u ervoor kiezen de loonstroken zonder de herstelde eerdere perioden te bekijken en af te drukken.
 • Syntrus Achmea: definities van enkele fondsen zijn bijgewerkt n.a.v. nagekomen informatie. Hierdoor worden de pensioengegevens automatisch opnieuw berekend.
 • In het Heffingsgegevens-scherm zijn twee nieuwe looncomponenten toegevoegd:
  – ‘Bruto uitkering UWV’ in kolom 3
  – ‘Inh. LB/PH t.g.v. uitkering UWV’ in kolom 15
  Als de ‘Bruto uitkering UWV’ looncomponent wordt geselecteerd dan wordt de ‘Inh. LB/PH t.g.v. uitkering UWV’ looncomponent automatisch in kolom 15 toegevoegd.
  U dient hier de gegevens die u van UWV krijgt in te voeren.
 • Het boeken van ontslaguitkering is toegevoegd. (In de handleiding wordt deze functionaliteit onder ‘nabetaling’ beschreven.)
 • In het overzicht ‘Journaalpostgegevens’ worden de debet en credit totaaltellingen altijd gemaakt ongeacht of de grootboekrekeningnummers ingevuld zijn.
 • In het ‘Journaalpostgegevens’-scherm is een nieuw optie ‘Zonder rek.schema’ toegevoegd. Met deze optie worden de debet en credit totaaltellingen zonder  uw eigen grootboekrekeningnummers en debet/credit indelingen getoond.

Gewijzigd in SSO-2014.01B

 • In bepaalde situaties werden retourberichten van de Belastingdienst bij loonaangiftes niet verwerkt. Dit is hersteld.

 

Download update NBN-2014.01B

Hieronder kunt u de update NBN2014.01B downloaden. Voor de installatie dient u Netto-bruto-netto af te sluiten.

Update NBN2014.01B Install (geplaatst op 21-01-2014)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2014.01 al heeft geïnstalleerd.

Gewijzigd in NBN 2014.01B:

 • Het berekenen van IP-premie looncomponenten is hersteld.

 

Download update NBN-2014.01A

Update NBN2014.01A Install (geplaatst op 17-01-2014)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2014.01 al heeft geïnstalleerd.

LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in NBN 2014.01A:

 • Het maximeren van de premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex is hersteld.

 

Gewijzigd in SSO 2014.01A:

 • Syntrus Achmea: definities van enkele fondsen zijn bijgewerkt n.a.v. nagekomen informatie. Hierdoor worden de pensioengegevens automatisch opnieuw berekend.
 • Het maximeren van de premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex is hersteld. Er wordt automatisch herstelboekingen gemaakt indien nodig.
 • Op de loonstrook wordt IBAN getoond als deze ingevoerd is.
 • De minimumlooncontrole is aangepast.
 • Het opslaan van de tekstregels is hersteld.

 

Nieuwe release SSO-2014

Hier kunt u de eerste release van 2014 downloaden.
SSO201401Install.exe (geplaatst 03-01-2014)

Gewijzigd in nieuwe release SSO2014
Als gevolg van de wettelijke bepalingen is er een aantal aanpassingen in het programma voor 2014 doorgevoerd. Deze wetswijzigingen zijn ook terug te vinden in de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2014' van de Belastingdienst:

 • Modernisering Ziektewet (WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex)
 • Uitbreiding verzilvering afdrachtvermindering S & O
 • Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
 • Werkbonus
 • Stamrechtvrijstelling

Daarnaast zijn er ook onder andere de volgende functionele uitbreidingen doorgevoerd:

 • CAO-fonds ondersteuning (gegevens beschikbaar uiterlijk week 3)
 • Voortgang te boeken werknemers
 • Loonaangiften voor meerdere werkgevers tegelijk
 • Automatische controle op updates
 • In heffingsgegevens sociale fondsen tonen
 • Automatisch bepalen van sectorpercentage
 • Rapportagedatum aanpasbaar voor export journaalposten
 • Verwerken van negatieve betalingen aangepast in uitbetalingen
 • Vastleggen eigenrisicoschap
 • Vastleggen gemoedsbezwaarden
 • Controle wettelijke minimumloon
 • Meeruren en adv-uren
 • Aangiftegegevens en –bestanden worden ook in een een-werkgever back-up meegenomen