Nieuwe update SSO2015.08A
Hieronder kunt u de update SSO2015.08A downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en  Netto-bruto-netto af te sluiten.

Na installatie van de SSO update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2015.08A vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".
 
Update SSO2015.08A.exe (geplaatst op 13-03-2018)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2015.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.
 
Gewijzigd in SSO 2015.08A:

 • De versie van het ‘Auditfile salaris’-bestand is verhoogd.

Gewijzigd in SSO 2015.08:

 • De verwerking van ontvangstbevestigingen van loonaangiften afkomstig uit Digipoort is gecorrigeerd.

Gewijzigd in SSO 2015.07:

 • Het is mogelijk om retourberichten van loonaangiften/eerstedagsmeldingen van de SSO Server te ontvangen. De aanpassing houdt verband met de overgang naar Digipoort op de SSO Server zelf.

Gewijzigd in SSO 2015.06:

 • Het is mogelijk om jaarloonopgaven 2015 aan te maken en te versturen naar de Belastingdienst.
  LET OP: u hoeft de jaarloonopgaaf alleen te versturen als u een verzoek van de Belastingdienst heeft ontvangen om de jaarloonopgaaf 2015 in te dienen. De jaarloonopgaven 2015 staan los van het doen van aangifte loonheffingen over 2015. U moet correcties op uw aangiften over 2015 gewoon blijven indienen.
 • Werkwijze Jaarloonopgaaf 2015:
 1. Selecteer in de Digitale Loonaangifte via het menu "Extra" de optie "Toevoegen jaarloonopgaaf".
 2. Selecteer de werkgever waarvoor u een jaarloonopgaaf aan wilt maken en klik op "OK".
 3. Akkoordeer de jaarloonopgaaf via de "Bekijken" knop en vervolgens "Akkoord".
 4. Herhaal de stappen 1, 2 en 3 om jaarloonopgaven aan te maken voor meerdere werkgevers.
 5. Druk op de knop "Ontvangen en versturen" om de geakkoordeerde jaarloonopgaven te versturen.
 6. Zoals gebruikelijk is bij digitale loonaangiften ontvangt u voor elke verstuurde jaarloonopgaaf een ontvangstbevestiging. Hiervoor drukt u op de knop "Ontvangen".

Gewijzigd in SSO 2015.05:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.
  Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:
  • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Uitvoer.
  • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
  • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
  • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
  • Druk op "OK" bij deze melding.
 • Bij het importeren van loonsommen naar SSO Werkkostenbeheertool worden nu ook de gegevens over de 14e 4-weken periode meegenomen (en samengevoegd met de 13e 4-weken periode).

Gewijzigd in SSO 2015.04:
De volgende nieuwe producten zijn voor TKP toegevoegd:

 • S0009-1026 ‘Sociaal Fonds Aardappelen, Groenten en Fruit’
 • S0010-1027 ‘Sociaal Fonds Doe-het-zelf’
 • S0015-1032 ‘Sociaal Fonds Fashion & Sport Inretail’
 • S0012-1029 ‘Sociaal Fonds Elektrotechnische Detailhandel’
 • S0016-1034 ‘Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel’
 • S0017-1035 ‘Sociaal Fonds Tuincentrumbranche’
 • S0018-1036 ‘Sociaal Fonds Vishandel’

Gewijzigd in SSO 2015.03A:

 • Het e-mailen van loonstroken naar de werkgever is hersteld.
 • In het Instellingen-scherm is een nieuwe optie ‘Gebruik oude kleurenschema’ toegevoegd. Standaard wordt de kleurenschema van Sdu gebruikt. Met deze optie kunt u voor het oude kleurenschema kiezen.

Gewijzigd in SSO 2015.03:

 • De vormgeving is gemoderniseerd.
 • In het Instellingen-scherm tabblad ‘E-mail teksten’ kunt u kiezen tussen een formele en informele aanhef. Voor een informele aanhef dient u in het Werknemersgegevens-scherm per werknemer de voornaam in te voeren.

Gewijzigd in SSO 2015.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2015 aangepast.
 • Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de premiekorting jongere werknemers is aangepast. Voor werknemers die op of na 1 juli 2015 in dienst komen geldt dat ze een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week moeten hebben. Voorheen was dat minimaal 32 uur per week.
 • Als de grondslag voor pensioenpremie kolom 8 (loon voor de werknemersverzekeringen) is, dan wordt deze voor de AOW-gerechtigde werknemers berekend met de kolom 8 zoals het zou zijn als de werknemers nog verzekerd waren. Dit geldt ook voor de sociale fondsen die gekoppeld zijn met Syntrus Achmea, TKP of Cordares fondsen.
 • Het is mogelijk de loonstrook en jaaropgaaf e-mailings met een persoonlijk wachtwoord te beveiligen. In het Instellingen-scherm tabblad E-mail is een nieuw veld ‘Wachtwoord per werknemer’ toegevoegd. Na het aanvinken wordt een vraag gesteld of er automatisch willekeurige wachtwoorden gegenereerd dienen te worden. Het is ook mogelijk deze wachtwoorden naar de gebruikers te e-mailen. In het ‘E-mail bestand’-scherm kunnen deze e-mailings via de ‘Filter selectie’-knop bestandstype ‘Wachtwoorden’ geselecteerd worden. Het persoonlijk wachtwoord kan in het ‘Werknemergegevens’-scherm bekeken en aangepast worden.
 • In de Click & Claim export wordt het brutoloon doorgegeven. Als er geen  boekingen in de betreffende periode zijn dan wordt het overeengekomen loon vanuit het ‘Werknemergegevens’-scherm gebruikt.

Gewijzigd in SSO 2015.01H:

 • Voor deeltijdmedewerkers is mogelijk een incorrect pensioengevend loon voor de pensioenaangifte bepaald. Voor deze werknemers zullen bij de eerstvolgende pensioenaangifte automatisch correcties worden aangemaakt.

Gewijzigd in SSO 2015.01G:

 • Voor de uitzendbranche zijn drie nieuwe looncomponenten toegevoegd: “Vakantiedagen opname (bedrag)”, “Feestdagen opname (bedrag)” en “Kort verzuim (bedrag)”.
 • Controle van Cordares SGB beroepscodes is aangepast.
   

Gewijzigd in SSO 2015.01F:

 • Het berekenen van opname levensloopregeling is aangepast.
 • Het berekenen van de loonbelasting voor de groene tabel is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2015.01E:
Er is uitgebreide ondersteuning voor de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers ingebouwd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inkomensnormen die voor de verschillende categorieën werknemers gelden.

 • Bij Werknemergegevens kunt u op het tabblad ‘Beschikking’ de gegevens over de afgegeven machtiging voor de 30%-regeling invoeren. In de Heffingsgegevens worden vanaf de ingangsdatum automatisch looncomponenten ‘Vergoeding 30%-regeling’ in de kolommen 7 en 18 toegevoegd.

Gewijzigd in SSO 2015.01D:

 • In de Digitale Loonaangifte wordt de eindheffing voor de werkkosten verwerkt in de laatste aangifte van het boekjaar of in de aangifte volgens het veld Einddatum aangiften (Werkgevergegevens, tabblad Berichtspecificaties in het frame Einde inhoudingsplicht).
  N.B.: dit veld dient u alleen in te vullen als de inhoudingsplicht gedurende het boekjaar eindigt.

Gewijzigd in SSO 2015.01C:

 • De Digitale Loonaangifte controles zijn aangepast.
 • Het is in deze versie weer mogelijk het conversie programma uit te voeren.

Gewijzigd in SSO 2015.01B:
Het is mogelijk om pensioenaangiften voor TKP aan te maken en te versturen.
Pensioenaangifte aan TKP dient alleen gedaan te worden als er sprake is van een pensioenfonds dat door TKP wordt verzorgd. Op dit moment geldt dit voor de pensioenfondsen voor de detailhandel:

 • U0131-1017
 • U0131-1018
 • U0131-1019
 • U0131-1020
 • U0131-1021
 • U0131-1022
 • U0131-1023
 • U0131-1024
 • U0131-1025

Pensioenaangiften voor deze pensioenfondsen dienen vanaf 2015 aan TKP (in plaats van Syntrus Achmea) te worden gestuurd.
Om via SSO pensioenaangiften naar TKP te kunnen versturen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord van het werkgeversportaal van TKP nodig. Indien u nog niet beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u contact opnemen met TKP via www.pensioenfondsdetailhandel.nl.
Zodra u beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor TKP kunt u in SSO de overige stappen uitvoeren.
Voer per werkgever de volgende stappen uit:

 1. Op het scherm Werkgevergegevens, tabblad Berichtspecificaties, frame "Opgave pensioenaangifte (Syntrus Achmea of TKP)" stelt u het keuzeveld PA-afnemer in op "TKP".
 2. Als u gebruik maakt van de (vroeg)pensioenpremie looncomponent koppeling kunt u het betreffende TKP pensioenfonds kiezen.
 3. Het veld Relatienummer bevat nog het relatienummer bij Syntrus Achmea. U hoeft dit veld niet te wijzigen.
 4. Als u gebruik maakt van de koppeling via sociale fondsen dient u handmatig de koppeling met het TKP pensioenfonds in te stellen.

  Let op!
  Als u een beschikbaar sociaal fonds koppelt aan een TKP Pensioenfonds, dan geldt deze koppeling direct ook voor alle werkgevers waarbij het betreffende sociale fonds van toepassing is. U hoeft de koppeling dus maar éénmaal te maken. Als u een bestaande koppeling wijzigt of verwijdert, geldt dat ook voor alle werkgevers die dit fonds gebruiken. De koppeling wordt ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar vastgelegd.

Eventuele afwijkende koppelingen per werknemer kunt op het scherm Werknemersgegevens, tabblad Overig in het frame "(Vroeg) pensioenpremielooncomponenten koppelen aan PA product" opgeven.
Vervolgens start u het onderdeel SSO Digitale Pensioenaangifte – TKP via het menu Uitvoer → TKP pensioenaangifte.
De volgende stappen worden uitgevoerd in de SSO Digitale Pensioenaangifte – TKP.

 1. Ga naar Beheer →Communicatie instellingen.
 2. Voer het beheer wachtwoord in. Dit is het beheer wachtwoord die u gebruikt bij bepaalde handelingen in de SSO Digitale Loonaangifte en SSO Digitale Pensioenaangifte.
 3. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord voor TKP in. Deze zijn gelijk aan de gebruikersnaam en wachtwoord voor het werkgeversportaal van TKP.
 4. U kunt pensioenaangiften voor TKP aanmaken en versturen op vergelijkbare wijze als pensioenaangiften voor Syntrus Achmea. 

Gewijzigd in SSO 2015.01A:

 • Het Werkkostenregeling-overzicht is toegevoegd. De exporteerde gegevens uit de Sdu Werkkostenbeheertool worden in dit overzicht getoond.
 • Een aanvullende conversie is toegevoegd om de Syntrus Achmea koppeling in het Werkgevergegevens-scherm over te nemen en de vakantiedagen opnieuw te berekenen.
 • De percentages in het Heffingsgegevens-scherm Werkgeverslasten worden gecontroleerd en indien nodig hersteld.

Het berekenen van werkbonus is hersteld.
Downloaden release 2015
Hier kunt u de eerste release van 2015 downloaden.
SSO201501Install.exe (geplaatst 06-01-2015)
Gewijzigd in nieuwe release SSO2015
Als gevolg van de wettelijke bepalingen is er een aantal belangrijke aanpassingen in het programma voor 2015 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2015’ van de Belastingdienst:

 • Werkkostenregeling verplicht (veel eindheffingen zijn hierdoor vervallen).
 • De term ‘sofinummer’ is vervallen.
 • 80%-regeling voor afkoop levenslooptegoed is heringevoerd
 • 80%-regeling bij uitbetaling stamrecht is vervallen.
 • AOW-leeftijd omhoog naar 65 jaar en 3 maanden.
 • Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) is vervallen.
 • Leeftijdsgrens werkbonus gaat omhoog naar 61 jaar.
 • Veranderingen in de arbeidskorting en algemene heffingskorting.

Daarnaast zijn ook de volgende functionele wijzigingen doorgevoerd:

 • Werkkostenbeheertool
 • Methodiek aangifte Werkkostenregeling is aangepast
 • Einddatum werkgever
 • E-mail teksten per werkgever
 • Engelstalige loonstrook
 • Loonstroken ter controle e-mailen naar de werkgever
 • Looncomponenten niet vallend onder Loon SV
 • Fiscaal aftrekbare looncomponenten
 • Herstellen van bijzondere heffing
 • Generieke export van journaalposten
 • Sectorcode en risicopremiegroep niet verplicht bij niet-verzekerde werknemer
 • Tabelkleur in de jaaropgave
 • Deeltijdpercentage automatisch bepalen
 • Ondersteuning voor BBAN (‘oude’ bankrekeningnummers) en Clieop03 is vervallen
 • Ondersteuning voor 30%-regeling (nog niet in initiële versie)