Nieuwe update SSO2019.01C

Hieronder kunt u de update SSO2019.01C downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO-update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2019.01C vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Update SSO2019.01C Install (geplaatst op 22-02-2019)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2019.01 al heeft geïnstalleerd.

LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2019.01C:

 • In de ‘Loonaangifte’- en ‘Collectieve aangifte’-overzichten kan de Pdf-export in een zelf te selecteren map geplaatst worden.
 • In Netto-Bruto-Netto is de berekening voor de werkgeverslasten aangepast.
Gewijzigd in SSO 2019.01B:
 • Het SEPA-bestand is aangepast. Bij sommige banken zijn per 4 februari 2019 de velden NbOfTxs en CtrlSum op batchniveau verplicht. 
Gewijzigd in SSO 2019.01A:
 • De cao-lijst van de Belastingdienst is aangepast.  
 • Het converteren van de gegevens is geoptimaliseerd. 
Nieuwe release SSO2019
Downloaden release 2019 
Hier kunt u de eerste release van 2019 downloaden.
 
Gewijzigd in nieuwe release SSO2019

Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2019 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ van de Belastingdienst:

 • AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en 4 maanden;
 • Meer loonbelastingtabellen;
 • Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland;
 • Code 6 van de codes reden geen bijtelling auto vervalt;
 • Afkoopkorting pensioen in eigen beheer is 19,5%.

Daarnaast zijn er ook de volgende functionele uitbreidingen doorgevoerd:

 • Collectieve aangifte overzichten e-mailen;
 • In het ‘Instellingen’-scherm tabblad ‘E-mail teksten’ kunnen de teksten per bestandtype toegevoegd worden;
 • In het Werknemersgegevens-scherm is een nieuw veld toegevoegd om de juiste loonbelastingtabel te kunnen kiezen;
 • PGB UPA-pensioenaangifte is voor de volgende nieuwe bedrijfstakken mogelijk gemaakt:
  • Grafimedia en Reprografie;
  • Kartonnage en Flexibele Verpakkingen;
  • Verf- en Drukinktindustrie;
 • Nieuwe pensioenproducten voor APG Bouw toegevoegd.