Updates 2012

Update SSO2012.09

Hieronder kunt u de update SSO2012.09 downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en  Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm ‘Service Informatie’ als versienummer 2012.09 vermeld. Het scherm ‘Service informatie’ kunt u oproepen via submenu ‘Help’.

Download update SSO-2012.09

Update SSO2012.09 Install (geplaatst op 15-07-2016)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2012.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2012.09:

 • De verwerking van ontvangstbevestigingen van loonaangiften afkomstig uit Digipoort is gecorrigeerd.
   

Gewijzigd in SSO 2012.08:

 • Het is mogelijk om retourberichten van loonaangiften/eerstedagsmeldingen van de SSO Server te ontvangen. De aanpassing houdt verband met de overgang naar Digipoort op de SSO Server zelf.

Gewijzigd in SSO 2012.07A:

 • Het “Herstel sociale fondsen”-scherm is aangepast. Het percentage werd niet altijd correct overgenomen.

Gewijzigd in SSO 2012.07:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.
  Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:
  • Kies de optie ‘Auditfile Salaris’ in het menu Overig.
  • Kies ‘Ja’ wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
  • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
  • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
  • Druk op ‘OK’ bij deze melding.

Gewijzigd in SSO2012.06:

 • Op het scherm 'Communicatie Instellingen' in SSO Digitale Loonaangifte is een nieuw tabblad 'SSO Loonaangifte Service' toegevoegd. Via dit tabblad kan SSO Loonaangifte Service (SSO-LS) geactiveerd worden. Begin juni 2013 is een brief met de SSO-LS licentiecode naar alle abonnees verstuurd. Deze licentiecode geldt voor alle jaargangen. Als u een KPN BAPI certificaat gebruikt hoeft u deze update niet te installeren.

Gewijzigd in SSO2012.05:

 • Het is mogelijk om jaarloonopgaven 2012 aan te maken en te versturen naar de Belastingdienst.
  LET OP: u hoeft jaarloonopgaaf alleen te versturen als u een verzoek van de Belastingdienst heeft ontvangen om de jaarloonopgaaf 2012 in te dienen. De jaarloonopgaven 2012 staan los van het doen van aangifte loonheffingen over 2012. U moet correcties op uw aangiften over 2012 gewoon blijven indienen.

Werkwijze Jaarloonopgaaf 2012:

 1. Selecteer in de Digitale Loonaangifte via het menu "Extra" de optie "Toevoegen jaarloonopgaaf".
 2. Selecteer de werkgever waarvoor u een jaarloonopgaaf aan wilt maken en klik op "OK".
 3. Akkoordeer de jaarloonopgaaf via de "Bekijken" knop en vervolgens "Akkoord".
 4. Herhaal de stappen 1, 2 en 3 om jaarloonopgaven aan te maken voor meerdere werkgevers.
 5. Druk op de knop "Ontvangen en versturen" om de geakkoordeerde jaarloonopgaven te versturen.
 6. Zoals gebruikelijk is bij digitale loonaangiften ontvangt u voor elke verstuurde jaarloonopgaaf een ontvangstbevestiging. Hiervoor drukt u op de knop "Ontvangen".
   

Gewijzigd in SSO 2012.04:

 • De mogelijkheid voor de Syntrus Achmea Jaaropgave is toegevoegd.
  LET OP: U hoeft deze jaarloonopgave alleen te versturen als u een expliciet verzoek van Syntrus Achmea heeft ontvangen om de jaaropgave 2012 in te dienen.

Werkwijze Syntrus Achmea Jaaropgave:

 • Start de Syntrus Achmea Jaaropgave vanuit het menu Uitvoer in het Salarisprogramma.
 • Kies voor WG Selecteren en kies vervolgens de werkgever(s). Bij het aanmaken van de jaaropgaven worden anonieme en tijdelijke werknemers niet meegenomen. U kunt aangeven of u ‘Verloonde uren’ wilt overnemen als in SSO het veld ‘Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds’ niet is ingevuld.
 • Vul de gegevens van de Inzender goed in. Deze gegevens gelden voor alle geselecteerde werkgevers.
 • Per Werkgever vult u het Aansluitnummer en Relatienummer in bij het tabblad Inhoudingsplichtige.
 • Pas eventueel de ‘Code Bedrijfstak’ en ‘CAO uren per week’ aan en klik op ‘Toepassen’ om voor iedere werknemer dezelfde code te laten gelden. Uitzonderingen kunt u per werknemer opgeven.
 • Bij Werknemersgegevens kunt u per werknemer eventueel de gegevens aanpassen. Let op dat de Beroepscode aan de door Syntrus Achmea gehanteerde codelijst voldoet. ‘Uitbetaalde uren’ wordt alleen gevuld, als u in Winsal het veld ‘Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds’ hebt bijgehouden, of heeft aangegeven ‘Verloonde uren’ over te nemen als dit veld leeg was. ‘Pensioengevend loon’ dient u zelf in te vullen bij ‘Code bedrijfstak’ 5.
 • Na de aanpassingen kunt u de gegevens per werkgever controleren met de knop ‘Controleren’. Eventuele fouten worden op een apart tabblad getoond. Als u een fout gecorrigeerd heeft, kunt u de regel met <Delete> verwijderen. Na aanpassen van de fouten kunt u nogmaals controleren.
 • Zodra u klaar bent met een werkgever, klikt u op de knop WG Gereed. In de lijst wordt een ‘>’ toegevoegd voor de naam. Werkgevers die niet gereed zijn, worden niet meegenomen in het uitvoerbestand.
 • Wanneer alle werkgevers zijn verwerkt, kunt u voor ‘Aanmaken’ kiezen. Hier kunt u aangeven waar het export bestand naar toegeschreven moet worden. Het bestand dat u hier wegschrijft is het bestand dat u moet controleren en in moet zenden naar Syntrus Achmea.

Wij adviseren u het controle programma van ICP JOP te gebruiken voordat u het gegenereerde bestand opstuurt. Dit programma is te downloaden via de website Pensioenaanlevering (http://www.pensioenaanlevering.nl/Informatie_over_aanleveren) en is te vinden onder Invul- en Controleprogramma Jaaropgave 2012.

Update NBN2012.02 Install (geplaatst op 28-06-2012; voor Netto-Bruto-Netto abonnees)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2012.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: deze installatie is niet nodig voor SSO abonnees.

 

Gewijzigd in SSO 2012.03:

 • Mogelijkheid om IBAN en BIC bij werkgever- en werknemergegevens in te voeren.
 • In Overig menu is een optie voor 'IBAN BIC Service' toegevoegd. 
 • Als het 'SEPA toepassen' vinkje in het Werkgevergegevensscherm SEPA tabblad aangevinkt is, dan worden de digitale uitbetalingen in PAIN.001 XML-formaat (SEPA) aangemaakt.
  Het is hiervoor wel nodig dat u voor alle werknemers de IBAN en BIC hebt ingevoerd.
 • Cordares deelfondsen COV B-DAK en WGA B-DAK zijn toegevoegd.

Gewijzigd in SSO 2012.02:

 • Minimumlonen zijn vanaf 01-07-2012 aangepast.
 • CAO-code en Nationaliteit lijsten zijn aangepast.
 • Het pensioengevend loon voor bepaalde Syntrus Achmea producten wordt herrekend als er bijzondere beloningen zijn geweest.

Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2012.02:

 • Minimumlonen zijn vanaf 01-07-2012 aangepast.

 Gewijzigd in update SSO 2012.01B:

 • Met menuoptie ‘Werkgever – Herstel Sociale fondsen’ is het mogelijk Sociale Fondsen met terugwerkende kracht in alle geboekte perioden te herstellen.
  U kunt het te herstellen sociale fonds selecteren en aangeven of de deelname ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Deeltijd’ dient te worden. Vervolgens kunt u de werknemers selecteren waarbij de wijziging toegepast dient te worden.
  Als u bijvoorbeeld een sociaal fonds een aantal tijdvakken met een verkeerde grondslag geboekt heeft, kunt u een nieuw sociaal fonds definiëren met de juiste grondslag. Vervolgens kunt u met deze optie voor het oude fonds de deelname op ‘Nee’ zetten en voor het nieuwe fonds op ‘Ja’.
  LET OP: Het is sterk aanbevolen om van tevoren een back-up te maken met menuoptie Veiligstellen/Terughalen gegevens. Het herstellen van de sociale fondsen kan geruime tijd in beslag nemen (bij veel boekingen tot enkele minuten per werknemer).
 • Het is nu mogelijk om een herstelboeking uit te voeren van boekingen die aanvankelijk met de 'Voordeelregel' geboekt zijn.
 • De DigiNotar standaard Belastingdienst certificaten zullen per 1 juni 2012 niet meer door de Belastingdienst geaccepteerd worden. Vooruitlopend hierop worden de nieuwe KPN standaard Belastingdienst certificaten automatisch geïmporteerd.
 • Deze Belastingdienst certificaten zijn niet zichtbaar in het pakket en worden altijd gebruikt bij het versturen van loonaangiftes, ook als u gebruik maakt van pincodes.
 • Vanaf 30 januari 2012 is het mogelijk om nieuwe persoonlijke certificaten bij KPN aan te vragen. Dit is in SSO Digitale Loonaangifte mogelijk via de knop 'Aanvragen' op het Certificaten scherm (menu optie BeheerCertificaat).
  Voor aanvullende informatie over de DigiNotar en KPN certificaten verwijzen wij u naar de 'Handleiding SSO Certificaten 2012 1.0' onder de knop 'Handleidingen'.
 • In het jaar dat een werknemer 65 jaar wordt worden bij Vaste/Eenmalige Heffings¬gegevens de gegevens getoond op basis van de laatste dag van het eerstvolgende niet-geboekte tijdvak.
 • Bij het overzicht Journaalpostgegevens is het mogelijk te filteren op afdeling.
 • Het betalingskenmerk is toegevoegd in het Collectieve rapport van de Digitale Loonaangifte.

Gewijzigd in update SSO 2012.01A:
Vakantiedagenregeling 2012:

 • Te veel opgenomen vakantiedagen kunnen niet ten onrechte vervallen.
 • Administratie in niet-gebruikte eenheid (dagen of uren) kan geboekt worden en wordt op oude manier op loonstrook afgebeeld (bijvoorbeeld t.b.v. aparte administratie voor ADV-dagen/uren).
 • Historische opbouw in dagen en uren wordt niet bij elkaar opgeteld.
 • Vervaltermijn wordt toegepast op einde van het boekjaar i.p.v. begin (standaard wettelijk 0,5 jaar en bovenwettelijk 5 jaar).

Syntrus Achmea: definities van enkele fondsen bijgewerkt n.a.v. nagekomen informatie.

Downloaden release 2012

Hier kunt u de eerste release van 2012 downloaden (geplaatst 05-01-2012).
SSO201201Install.exe (geplaatst 05-01-2012)

Gewijzigd in nieuwe release SSO 2012

Naast de aanpassingen van de wettelijke bepalingen is er een aantal verbeteringen en uitbreidingen in het programma voor 2012 doorgevoerd. De nieuwe dan wel gewijzigde toepassingen zijn:

 • Ondersteuning voor de nieuwe wettelijke regeling vakantiedagen, waarbij wettelijk opgebouwde vakantiedagen zes maanden na afloop van het kalenderjaar vervallen.
 • Ondersteuning voor certificaten van KPN.
 • Ondersteuning voor nieuwe Syntrus Achmea pensioenproducten (o.a. Stipp, Architecten).
 • Rekenvariabele ‘Kalenderdag factor’ is beschikbaar t.b.v. het opstellen van formules voor een Pensioengrondslag gebaseerd op kalenderdagen (o.a. Reiswerk en VLEP van Syntrus Achmea).
 • De Spaarloonregeling en de Kleinebaneregeling zijn per 1-1-2012 komen te vervallen.

In het eerste kwartaal van 2012 zullen de volgende functionaliteiten beschikbaar komen:

 • Gelijktijdig (‘Multi-user’) gebruik van SSO door meerdere gebruikers. Aparte inlogaccounts per gebruiker. Deze functionaliteit  is alleen beschikbaar via een aparte licentie.
 • Met terugwerkende kracht herstellen van Sociale fondsen.
 • Herstelboeken van met ‘Voordeelregel’ geboekte boekingen.