WKR

Download Werkkostenbeheertool

Hier kunt u de werkkostenbeheertool downloaden.
WKR2022Install.exe (geplaatst 07-01-2022)
 
Let op!
SSO-gebruikers die deze tool willen gebruiken, hoeven deze niet te installeren. Deze tool is ook een onderdeel van SSO 2022.
 
Sdu Werkkostenbeheertool
Sinds 1 januari 2015 moet iedere werkgever de werkkostenregeling toepassen. Meer nog dan bij de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen is het onder de werkkostenregeling van groot belang dat de werkgever zicht houdt zijn werkkosten: hoeveel vergoedingen en verstrekkingen zijn gedaan? Heb ik nog vrije ruimte? En welke werkkosten kan ik nog verder in het jaar verwachten? En indien men de concernregeling toepast: welke vergoedingen en verstrekkingen doen de andere concernonderdelen en wat is de invloed daarvan op de vrije ruimte van het concern als geheel?
Beheer is een belangrijk aandachtspunt bij de werkkostenregeling. Om hierin te voorzien is de Sdu Werkkostenbeheertool ontwikkeld. Deze tool biedt de werkgever of zijn administrateur de volgende mogelijkheden:

  • Registratie van vergoedingen en verstrekkingen
  • Aangeven per loontijdvak of voor een vergoeding, verstrekking of ter beschikkingsstelling een gerichte vrijstelling of nihilwaardering geldt, of als eindheffingsloon naar de vrije ruimte gaat
  • Ondersteuning van pro Forma analyse: aan het begin van het jaar kunt u al kosten (en de verwachte loonsom) pro Forma inboeken zodat u weet hoe u aan het eind van het jaar uitkomt
  • Beheer van meerdere werkgevers tegelijk mogelijk
  • Ondersteuning van de concernregeling – per concernonderdeel registreren en bijhouden én tegelijkertijd op concernniveau inzicht in de vrije ruimte en de mogelijke eindheffing
  • Beheer van meerdere concerns tegelijk mogelijk
  • De Sdu Werkkostenbeheertool kent een een-op-eenkoppeling met Sdu Salarisoffice (loonsomgegevens uit het salarispakket kunnen worden geëxporteerd naar de tool, en omgekeerd gebruikt het salarispakket de gegevens uit de tool bij de aangifte in het kader van de werkkostenregeling na afloop van het kalenderjaar), maar is ook prima los te gebruiken als beheer- en analysetool

Voor meer informatie of wilt u deze tool bestellen, klik hier.
Op deze pagina zal binnenkort relevante informatie over de werkkostenregeling worden gepubliceerd.