Nieuwe release SSO2023

Nieuwe update SSO2023.02

Hieronder kunt u de update SSO2023.02 downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2023.02 vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Update SSO2023.02 Install (geplaatst op 06-07-2023)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2023.01 al heeft geïnstalleerd.

LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2023.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2023 aangepast.
Download update NBN2023.02
Hieronder kunt u de update NBN2023.02 downloaden. Voor de installatie dient u Netto-bruto-netto af te sluiten. Abonnees van Sdu Salarisoffice hoeven deze update niet te downloaden.

Update NBN2023.02 Install (geplaatst op 06-07-2023)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2023.01 al heeft geïnstalleerd.

Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2023.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2023 aangepast.

Gewijzigd in SSO 2023.01D:

 • Er is een technische wijziging doorgevoerd op het versturen van de digitale loonaangiften en pensioenaangiften.

Gewijzigd in SSO 2023.01C:

 • Aanwas van de cumulatieve Whk wordt vanaf het tijdvak waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt heeft niet meer berekend.
 • Het BSN correctie scherm is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2023.01B:

 • Een nieuwe rekenvariabele 'Premiebedrag' is toegevoegd in de afwijkende grondslag. De waarde voor deze rekenvariabel kan in de heffingsgegevens tabblad 'SV-dagen' ingevuld worden.
  Een voorbeeld: Als de pensioenpremie gelijk aan de nominale inleg is dan kunt u het gewenste bedrag in het veld 'Premiebedrag' in de heffingsgegevens invoeren en deze als afwijkende grondslag in de sociale fondsen gebruiken. Met de werknemersdeel en werkgeversdeel percentages kunt u deze premie verdelen tussen de werkgever en werknemer. Als het alleen het werknemersdeel betreft dan gebruikt u het percentage 100.
 • Jaaropgave is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2023.01A:

 • De PGB pensioenproducten zijn bijgewerkt.
 • In sommige gevallen zijn de communicatie instellingen van de digitale loonaangifte en de digitale universele pensioenaangiften niet geconverteerd. U kunt onder menu 'Overig' – 'Aanvullende conversie' een aanvullende conversie opstarten om deze gegevens alsnog vanuit SSO2022 te converteren.
Downloaden release 2023
Hier kunt u de eerste release van 2023 downloaden.
SSO202301Install.exe (geplaatst 05-01-2023)
 
Gewijzigd in nieuwe release SSO2023
Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2023 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023‘ van de Belastingdienst:

 • Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
 • AOW-leeftijd is 66 jaar en 10 maanden.
 • Arbeidsvoorwaardenbedrag.
 • Wijzigingen in de aangifte loonheffingen:
  • Nieuwe rubrieken voor premie en premieloon AWf-uitkering;
  • Nieuwe rubrieken voor premieloon Whk;
  • De rubriek ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ wijzigt per 2023 in ‘Code reden einde arbeidsverhouding’. Door deze wijziging geldt de rubriek nu ook voor arbeidsverhoudingen zonder arbeidsovereenkomst, zoals voor fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen;
  • Gewijzigde omschrijving code soort inkomstenverhouding / inkomenscode 31 (ZW / WAZO).

Naast de wettelijke wijzigingen in SSO zijn er ook in het programma functionele uitbreidingen doorgevoerd:

 • In de menu 'Werknemer' is een nieuw menu item 'Kopieer werknemer' toegevoegd.
 • In de heffingsgegevens tabblad ‘SV-dagen’ is een nieuw veld ‘Indicatie generatieregeling’ toegevoegd. Deze indicatie geeft aan dat er sprake is van een generatieregeling die van invloed is op het regelingloon, de verloonde uren voor regeling, de contract uren per week/parttimepercentage en de pensioenopbouw. Dit veld is verplicht voor de UPA pensioenaangiften.
 • Per 1 januari 2023 worden de pensioenfondsen onder Centric PAIS overgenomen door Appel Pensioenuitvoering B.V.
 • Per 1 januari 2023 wordt de Appel UPA-pensioenaangifte uitgebreid met Pensioenfonds Banden en Wielen.