Updates 2018

Nieuwe update SSO2018.03B

Hieronder kunt u de update SSO2018.03B downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2018.03A vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help"..

Update SSO2018.03B Install (geplaatst op 18-03-2022)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2018.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2018.03B:

 • De Sdu server wordt verhuisd. Vanaf deze SSO versie wordt de nieuwe Sdu server gebruikt.
  Let op: De oude Sdu server is tot eind april 2022 bereikbaar.

Gewijzigd in SSO 2018.03A:

 • Het is mogelijk om een loonaangifte zonder opgehaalde ontvangstbevestiging naar de historie te plaatsen. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken kunt u contact met de SSO Helpdesk opnemen. Digipoort heeft oude ontvangstbevestigingen van vóór 01-01-2019 gearchiveerd. Daardoor kunnen de oude aangiften niet meer op de gebruikelijke manier afgehandeld worden.

Gewijzigd in SSO 2018.03:

 • Centric heeft begin 2018 de administratie van een aantal pensioenfondsen overgenomen van Syntrus Achmea. De PA-afnemer van deze pensioenfondsen wordt automatisch naar Centric veranderd. De pensioenaangiften dienen via menu "Uitvoer"- "Pensioenaangifte"- "Centric pensioenaangifte" verstuurd te worden. De eerder verstuurde pensioenaangiften kunt u onder menu "Uitvoer" – ‘Pensioenaangifte" – ‘Syntrus Achmea pensioenaangifte’ bekijken.

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.

Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:

 • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Uitvoer.
 • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
 • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
 • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
 • Druk op "OK" bij deze melding.

Gewijzigd in SSO 2018.02A:

 • Het Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPTT) gaat per 1 oktober 2018 over naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Deze overgang is in SSO mogelijk gemaakt. Neem contact op met de SSO Helpdesk voor verdere instructies.
 • Het berekenen van de premiegrondslag in de TKP pensioenaangifte is aangepast. Hierdoor worden sommige pensioengegevens automatisch opnieuw berekend.
Gewijzigd in SSO 2018.02:
 • De minimumlonen zijn per 01-07-2018 aangepast.
Download update NBN 2018.02
Hieronder kunt u de update NBN2018.02 downloaden. Voor de installatie dient u Netto-bruto-netto af te sluiten. Abonnees van Sdu Salarisoffice hoeven deze update niet te downloaden.
Update NBN2018.02 Install (geplaatst op 28-06-2018)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2018.01 al heeft geïnstalleerd.
Gewijzigd in NBN 2018.02:
 • De minimumlonen zijn per 01-07-2018 aangepast.

Gewijzigd in SSO 2018.01G:

 • Het versturen van 7-zip bijlagen vanuit SSO naar Gmail e-mailadressen is mogelijk gemaakt.
 • De bestandsnaam van de opgeslagen loonstroken en jaaropgaven bevat een identificerend nummer in plaats van de werknemersnaam en BSN. Vanwege AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is het niet toegestaan werknemersnamen en/of BSN in de bestandsnamen op te slaan.
Gewijzigd in SSO 2018.01F:
 • Naar aanleiding van AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zijn de volgende aanpassingen in SSO gemaakt:
  • Om het e-mailen te beveiligen is een wachtwoord verplicht. Het is aanbevolen sterke wachtwoorden te gebruiken. Een sterk wachtwoord bestaat uit een reeks van zes tot acht willekeurige letters en cijfers, en wat leestekens.
  • In het ‘Werkgevergegevens’-scherm tabblad ’Algemeen’ is een nieuw ‘E-mail wachtwoord’-veld toegevoegd.
  • Via 7-zip wordt een 256-AES versleutelde e-mail bijlage (loonstrook of jaaropgaaf) gemaakt.
   LET OP: de versleutelde bijlagen kunnen alleen met het programma 7-zip geopend worden. Alle werknemers en werkgevers die loonstroken of jaaropgaven via de e-mail ontvangen dienen 7-zip te installeren. Deze software is gratis.
Gewijzigd in SSO 2018.01E:
 • Het automatisch toevoegen van bijzondere heffingen via het Werkgever-menu is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2018.01D:
 • Extra controles ten behoeve van de Digitale Loonaangifte zijn toegevoegd.
 • Voor stagiairs (code aard arbeidsverhouding = 7) wordt automatisch herstelboekingen klaargezet vanwege de premieloon sectorfonds.

Gewijzigd in SSO 2018.01C:

 • Het is mogelijk om APG pensioenaangiften voor de architectenbureaus aan te maken en te versturen.
  Voor uitgebreide instructies neem contact met de SSO Helpdesk op.

Gewijzigd in SSO 2018.01B:

 • Voor de afwijkende grondslag zijn de volgende nieuwe rekenvariabelen toegevoegd:
  • Opbouw ADV-ATV-uren
  • Opgenomen ADV-ATV-uren
  • Opbouw meeruren
  • Opgenomen meeruren
 • Het herstellen van de sociale fondsen is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2018.01A:

 • Het versturen van APG pensioenaangiften is aangepast.
 • Het ophalen van cao-gegevens is aangepast.
 • Onder menu Overig is een nieuw optie ‘Geanonimiseerde kopie t.b.v. Helpdesk’ toegevoegd. Vanwege de nieuwe privacy wetgeving ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) mag de Helpdesk geen persoonsgegevens ontvangen. Deze optie gebruikt u als u de Helpdesk een geanonimiseerde kopie wilt sturen. De optie ‘Veiligstellen/terughalen gegevens’ gebruikt u voor uw eigen administratie om gegevens veilig te stellen.
 • Het is mogelijk om pensioenaangiften voor AZL aan te maken en te versturen.
 • Pensioenaangifte aan AZL dient alleen gedaan te worden als er sprake is van een pensioenfonds dat door AZL wordt verzorgd. Op dit moment geldt dit voor de pensioenfondsen voor de levensmiddelen en VLEP:
  • U0149-1006
  • U0149-1007
  • U0149-1009
  • S0005-1010
  • U0119-1038
  • U0119-1053
  • U0119-1040
  • U0119-1041
  • U0119-1191
  • U0119-1192
  • U0119-1193
  • U0119-1194
  • S0020-1048
  • S0021-1049

Pensioenaangiften voor deze pensioenfondsen dienen vanaf 2018 aan AZL (in plaats van Syntrus Achmea) te worden gestuurd.
Om via SSO pensioenaangiften naar AZL te kunnen versturen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord van AZL nodig. Indien u nog niet beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u contact opnemen met AZL.
Zodra u beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor AZL kunt u in SSO de overige stappen uitvoeren.

Voer per werkgever de volgende stappen uit:

 1. Op het scherm Werkgevergegevens, tabblad Berichtspecificaties, frame "Opgave pensioenaangifte (Syntrus Achmea, TKP of AZL)" stelt u het keuzeveld PA-afnemer in op "AZL".
 2. Als u gebruik maakt van de (vroeg)pensioenpremie looncomponent koppeling kunt u het betreffende AZL pensioenfonds kiezen.
 3. Als u gebruik maakt van de koppeling via sociale fondsen dient u handmatig de koppeling met het AZL pensioenfonds in te stellen.
  Let op!
  Als u een beschikbaar sociaal fonds koppelt aan een AZL Pensioenfonds, dan geldt deze koppeling direct ook voor alle werkgevers waarbij het betreffende sociale fonds van toepassing is. U hoeft de koppeling dus maar éénmaal te maken. Als u een bestaande koppeling wijzigt of verwijdert, geldt dat ook voor alle werkgevers die dit fonds gebruiken. De koppeling wordt ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar vastgelegd.

Eventuele afwijkende koppelingen per werknemer kunt op het scherm Werknemersgegevens, tabblad Overig in het frame "(Vroeg) pensioenpremielooncomponenten koppelen aan PA product" opgeven.
Vervolgens start u het onderdeel SSO Digitale Pensioenaangifte – AZL via het menu Uitvoer>Pensioenaangifte>AZL pensioenaangifte.
De volgende stappen worden uitgevoerd in de SSO Digitale Pensioenaangifte – AZL.

 1. Ga naar Beheer>Communicatie instellingen.
 2. Voer het beheer wachtwoord in. Dit is het beheer wachtwoord die u gebruikt bij bepaalde handelingen in de SSO Digitale Loonaangifte en SSO Digitale Pensioenaangifte.
 3. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord voor AZL in.
 4. U kunt pensioenaangiften voor AZL aanmaken en versturen op vergelijkbare wijze als pensioenaangiften voor Syntrus Achmea.

Downloaden release 2018
Hier kunt u de eerste release van 2018 downloaden.
SSO201801Install.exe (geplaatst 05-01-2018)

Gewijzigd in nieuwe release SSO2018

Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2018 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ van de Belastingdienst:

 • AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar
 • Loonkostenvoordelen zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers
 • Premiekortingen verdwijnen
 • Premievrijstelling marginale arbeid verdwijnt
 • Werkbonus vervalt
 • Veranderingen risicopremiegroep grafische sector

Daarnaast zijn er ook de volgende functionele uitbreidingen doorgevoerd:

 • Ondersteuning voor individuele keuzebudget (IKB)
 • Alle overzichten kunnen als Pdf-bestanden worden opgeslagen
 • Het SEPA-bestand voor Rabo Cash Management (RCM) is aangepast
 • Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) voor PGB en AGH is mogelijk gemaakt

Pensioenaangifte aan UPA dient alleen gedaan te worden als er sprake is van een pensioenfonds dat door UPA wordt verzorgd. Op dit moment geldt dit voor de volgende PGB (Pensioen Grafische Bedrijven)en AGH (Agrarische Groothandel) bedrijfstakken:

 • Groothandel in bloemen en planten (PGB)
 • Zeevisserij (PGB)
 • Molenaars (AGH)
 • Slagers (AGH)
 • Kappers (AGH)

Pensioenaangiften voor deze pensioenfondsen dienen vanaf 2018 naar UPA te worden verzonden. Om via SSO pensioenaangiften naar UPA te kunnen versturen heeft u een nieuw UPA account nodig.

Voordat u de eerste periode in SSO boekt dient uw administratie voor UPA ingericht te zijn. Voer per werkgever de volgende stappen uit:

1. Op het scherm Werkgevergegevens, tabblad Berichtspecificaties, frame "Pensioenaangifte (UPA)" dient u het "UPA-aangever"-veld aan te vinken en de juiste UPA-afnemer te selecteren.

2. In het veld "Relatienummer" vult u het nummer in van deze werkgever wat bekend is bij het pensioenfonds. Als deze werkgever tevens een afwijkende relatienummer aansluiting heeft dan dient u het "Afwijkend relnr aansl."-veld aan te vinken en het afwijkende nummer in te vullen. In de meeste gevallen is dit niet nodig.

3. Als u gebruik maakt van de (vroeg)pensioenpremie looncomponenten in kolom 7 dan kunt u het betreffende UPA pensioenfonds kiezen door het blauwe pijltje aan te likken en een keuze te maken welk fonds gekoppeld dient te worden. Als u de pensioenpremies via de sociale fondsen wilt berekenen dan laat u dit veld leeg.

4. Als u gebruik maakt van de koppeling via de sociale fondsen dan dient u handmatig de koppeling met het UPA pensioenfonds in te stellen. Door op het blauwe pijltje te klikken naast het Pensioenfonds veld in "Nieuwe sociale fonds" kiest u het fonds dat van toepassing is.

Let op!

Als u een beschikbaar sociaal fonds koppelt aan een UPA Pensioenfonds, dan geldt deze koppeling direct ook voor alle werkgevers waarbij het betreffende sociale fonds van toepassing is. U hoeft de koppeling dus maar éénmaal te maken. Als u een bestaande koppeling wijzigt of verwijdert, geldt dat ook voor alle werkgevers die dit fonds gebruiken. De koppeling wordt ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar vastgelegd.

Eventuele afwijkende koppelingen per werknemer kunt op het scherm Werknemersgegevens, tabblad Overig in het frame "(Vroeg) pensioenpremie looncomponenten koppelen aan PA product" opgeven.

5. Op het scherm "Vaste heffingsgegevens", tabblad SV-dagen, frame "Uren/dagenregistratie" dient u bij alle werknemers de volgende velden in te vullen:

 • Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds.
 • Als u in de afwijkende grondslag de rekenvariabele "Pensioengevend loon" gebruikt dient u ook het veld "Pensioengevend loon t.b.v. soc.fonds" in te vullen. Anders blijft de premie nul (0).
 • UPA Regelingloon

Het regelingloon heeft per bedrijfstak een andere invulling. Houd altijd rekening met afspraken uit uw eigen cao.

Vervolgens start u het onderdeel SSO Digitale Universele Pensioenaangifte via het menu Uitvoer → Pensioenaangifte → PGB of AGH pensioenaangifte.

De volgende stappen worden uitgevoerd in de SSO Digitale Universele Pensioenaangifte.

 • Ga naar Beheer →Communicatie instellingen.
 • Voer het beheer wachtwoord in. Dit is het beheer wachtwoord die u gebruikt bij bepaalde handelingen in de SSO Digitale Loonaangifte en SSO Digitale Pensioenaangifte (Syntrus Achmea en TKP).
 • Voer de gebruikersnaam en wachtwoord voor het UPA account in.
 • Op het tweede tabblad "Leverancier" vult u het leverancier nummer in. (Dit is het nummer van een intermediair als u namens één of meerdere aansluitingen het bericht samenstelt, of het aansluitnummer als u zelf het UPA bericht samenstelt).
 • U kunt pensioenaangiften voor UPA aanmaken en versturen op vergelijkbare wijze als digitale loonaangiften voor de Belastingdienst en pensioenaangiften voor Syntrus Achmea en TKP.
Bestand: