Updates 2016

Nieuwe update SSO2016.04A

Hieronder kunt u de update SSO2016.04A downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO-update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2016.04A vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Update SSO2016.04A Install (geplaatst op 07-03-2019)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2016.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.
Gewijzigd in SSO 2016.04A:
 • Het versturen van APG pensioenaangiften is aangepast.
Gewijzigd in SSO 2016.04:
 • Centric heeft begin 2018 de administratie van een aantal pensioenfondsen overgenomen van Syntrus Achmea. De PA-afnemer van deze pensioenfondsen wordt automatisch naar Centric veranderd. De pensioenaangiften dienen via menu "Uitvoer"- "Pensioenaangifte"- "Centric pensioenaangifte" verstuurd te worden. De eerder verstuurde pensioenaangiften kunt u onder menu "Uitvoer" – ‘Pensioenaangifte" – ‘Syntrus Achmea pensioenaangifte’ bekijken.

Gewijzigd in SSO 2016.03:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.

Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:

 • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Uitvoer.

 • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.

 • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.

 • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.

 • Druk op "OK" bij deze melding.

Gewijzigd in SSO 2016.02D
 • Het e-mailen is via meerdere poorten mogelijk gemaakt.

 • Het importeren van gegevens uit loonaangifte is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2016.02C
 • Voor TKP is product S1000-1201 ‘Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken’ toegevoegd.

 • De Whk-premies worden niet meer berekend als een werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerkt. Let op: het ‘verzekerd voor ZW’-vinkje moet wel aangevinkt blijven. Zie Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 punt 4.

Gewijzigd in SSO 2016.02B
 • De verwerking van correcties in de APG pensioenaangifte is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2016.02A
 • De verwerking van ontvangstbevestigingen van loonaangiften afkomstig uit Digipoort is gecorrigeerd.

Gewijzigd in SSO 2016.02
 • De minimumlonen zijn per 01-07-2016 aangepast.

Gewijzigd in SSO 2016.01G
 • De CAO-schilders schaft met ingang van 22 mei 2016 de vakantiebonnen af. De tabel voor vakantiebonnen mag in heel 2016 nog worden toegepast. Vanaf 22 mei 2016 staat 'Indicatie vakantiebonnen toegepast' in de loonaangifte voor deze doelgroep automatisch op 'N'.

Gewijzigd in SSO 2016.01F
 • Het is mogelijk om retourberichten van loonaangiften/eerstedagsmeldingen van de SSO Server te ontvangen. De aanpassing houdt verband met de overgang naar Digipoort op de SSO Server zelf.

Gewijzigd in SSO 2016.01E
 • De nieuwe loonbelastingtabellen worden per 01-04-2016 toegepast.

In de Nieuwsbrief Loonheffingen, Uitgave 3 staat de volgende toelichting:

Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016

Per 1 april 2016 komen er nieuwe loonbelastingtabellen. In de huidige tabellen is geen rekening gehouden met de laatste aanpassingen die in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht (novelle).
Doet u per maand aangifte, dan gebruikt u de nieuwe tabellen vanaf april. Tot die tijd gebruikt u de huidige tabellen, zoals gepubliceerd op onze internetsite.
Doet u aangifte per 4 weken en maakt u gebruik van de dag- of weektabel? Houd dan rekening met het volgende in periode 4:

 • Voor 28, 29, 30 en 31 maart gebruikt u de huidige dagtabellen en voor 1 april en daarna de nieuwe dagtabellen.

 • Voor week 13 gebruikt u de huidige weektabellen als u het loon uitbetaalt op 28, 29, 30 of 31 maart. Betaalt u het loon uit op vrijdag 1 april, dan gebruikt u voor week 13 de nieuwe weektabellen. Ook voor week 14 en volgende gebruikt u de nieuwe tabellen.

Let op!

Ook de eindheffingstabellen (tabel 5, 6a en 6b achter in het Handboek 2016) wijzigen per 1 april 2016. De onlineversie en de pdf van het handboek zullen dan met de nieuwe tabellen worden gepubliceerd.

Gewijzigd in SSO 2016.01D
 • De onbenutte deel van arbeidsgehandicaptenkorting in de journaalposten is hersteld.

 • Het aanmaken van de APG en TKP pensioenaangiften is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2016.01C
 • Voorheen was niet mogelijk om bepaalde loonaangiften naar Digipoort te versturen. Dit is verholpen.

 • De Syntrus Achmea producten zijn bijgewerkt.

Gewijzigd in SSO 2016.01B
 • De werkkostenbedragen van 2015 kunnen via het ‘Geboekte werkgevergegevens’-scherm in de eerste geboekte werkgevergegevens van SSO2016 ingevoerd te worden. Dit doet u alleen als u de werkkosten in de eerste aangifte van het huidig boekjaar wilt aangeven en deze gegevens nog niet door de conversie zijn ingevuld.

 • Twee nieuwe rekenvariabelen voor de afwijkende grondslag toegevoegd: ‘Uitbetaald vakantietoeslag’ en ‘Gereserveerd vakantietoeslag’. Deze kunnen voor de afwijkende grondslag van de sociale fondsen van SGB gebruikt worden.

Gewijzigd in SSO 2016.01A
 • Er is een aanpassing in de communicatie met Digipoort doorgevoerd.

 • Bij Werknemersgegevens is het veld ‘Code aard arbeidsverhouding’ op tabblad ‘Loongegevens’ alleen verplicht bij inkomenscode 11, 13, 15 en 18. Bij andere inkomenscodes wordt het veld leeggemaakt.

Nieuwe update SSO-2016 beschikbaar
Hier kunt u de eerste release van 2016 downloaden.

SSO201601Install.exe (geplaatst 05-01-2016)

Gewijzigd in nieuwe release SSO2016
Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2016 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen2016’ van de Belastingdienst:

 • AOW-leeftijd omhoog naar 65 jaar en 6 maanden
 • Leeftijdsgrens werkbonus gaat omhoog naar 62 jaar
 • Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning wordt belast
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak
 • Voordeelregel is vervallen
 • 80%-regeling voor afkoop levenslooptegoed is vervallen
 • Tijdelijke heffingskorting is vervallen
 • Premievrijstelling oudere werknemer volgens overgangsregeling 2008 is vervallen
Daarnaast zijn er ook de volgende functionele uitbreidingen doorgevoerd:
 • Loonaangifte via Digipoort met gebruik van PKI Overheid certificaat.
 • Pensioenaangifte voor Bouw en Schoonmaak naar APG (i.p.v. Cordares) met automatische inzending vanuit het pakket.
 • Automatisch vullen van Whk-premiepercentages op basis van sectorcode.
Let op: voor grotere werkgevers kunnen andere percentages vastgesteld worden en dienen de deze met de hand aangepast te worden.

Bestand: