Updates 2019

Nieuwe update SSO2019.03B

Hieronder kunt u de update SSO2019.03B downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO-update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2019.03 vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Update SSO2019.03B Install (geplaatst op 18-03-2022)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2019.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2019.03B:

 • De Sdu server wordt verhuisd. Vanaf deze SSO versie wordt de nieuwe Sdu server gebruikt.
  Let op: De oude Sdu server is tot eind april 2022 bereikbaar.
Gewijzigd in SSO 2019.03:
 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.
  Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:
  • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Uitvoer.
  • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
  • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
  • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
  • Druk op "OK" bij deze melding.
Gewijzigd in SSO 2019.02C:
 • Het genereren van rapporten in de SSO Digitale Loonaangifte is aangepast.
Gewijzigd in SSO 2019.02B:
 • In het ‘SEPA uitbetaling’-scherm is een nieuwe optie ‘Betalingstype SALA op transactieniveau aangeven’ toegevoegd.
 • Het toevoegen van de APG pensioenaangiften is aangepast.
Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2019.02:
 • De minimumlonen zijn per 01-07-2019 aangepast.

Gewijzigd in SSO 2019.01D:

 • In de SSO Digitale Loonaangifte is een nieuwe optie ‘Beheer > Herstel ontvangstbevestigingen’ toegevoegd.
  Let op: Deze optie is alleen bedoeld voor de situaties waarin u te laat dreigt te zijn met het versturen van de eerstvolgende aangifte vanwege het uitblijven van ontvangstbevestigingen. Deze optie is geïntroduceerd vanwege een langdurige storing bij Digipoort.

Voordat u deze optie gebruikt dient u de volgende stappen uit te voeren:

 • Controleer via het portaal van de Belastingdienst dat de betreffende aangiften door de Belastingdienst zijn ontvangen.
 • Neem contact op met de SSO Helpdesk om de benodigde code te verkrijgen om de optie uit te kunnen voeren.

Gewijzigd in SSO 2019.01C:

 • In de ‘Loonaangifte’- en ‘Collectieve aangifte’-overzichten kan de Pdf-export in een zelf te selecteren map geplaatst worden.
 • In Netto-Bruto-Netto is de berekening voor de werkgeverslasten aangepast.
Gewijzigd in SSO 2019.01B:
 • Het SEPA-bestand is aangepast. Bij sommige banken zijn per 4 februari 2019 de velden NbOfTxs en CtrlSum op batchniveau verplicht.
Gewijzigd in SSO 2019.01A:
 • De cao-lijst van de Belastingdienst is aangepast.
 • Het converteren van de gegevens is geoptimaliseerd.
Nieuwe release SSO2019
Downloaden release 2019
Hier kunt u de eerste release van 2019 downloaden.
Gewijzigd in nieuwe release SSO2019

Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2019 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ van de Belastingdienst:

 • AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en 4 maanden;
 • Meer loonbelastingtabellen;
 • Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland;
 • Code 6 van de codes reden geen bijtelling auto vervalt;
 • Afkoopkorting pensioen in eigen beheer is 19,5%.

Daarnaast zijn er ook de volgende functionele uitbreidingen doorgevoerd:

 • Collectieve aangifte overzichten e-mailen;
 • In het ‘Instellingen’-scherm tabblad ‘E-mail teksten’ kunnen de teksten per bestandtype toegevoegd worden;
 • In het Werknemersgegevens-scherm is een nieuw veld toegevoegd om de juiste loonbelastingtabel te kunnen kiezen;
 • PGB UPA-pensioenaangifte is voor de volgende nieuwe bedrijfstakken mogelijk gemaakt:
  • Grafimedia en Reprografie;
  • Kartonnage en Flexibele Verpakkingen;
  • Verf- en Drukinktindustrie;
 • Nieuwe pensioenproducten voor APG Bouw toegevoegd.